Linksys WUMC710 – rekompilacja źródeł

Do poprawnej rekompilacji źródeł firmware ze strony http://downloads.linksys.com/downloads/gplcode/1224702713296/WUMC710_v1.0.02_build_3_GPL.tar.gz potrzebujemy Fedory 8 i narzędzia trx np. zOpenwrt Procedura instalacji jest opisana w pliku Readme, ale utworzony obraz nie działa z powodu załączenia źle działającej wersji trx Aby zbudować popranie działający plik firmware musimy mieć pliki vmlinuz i target.squashfs. Robimy z nich przy pomocy narzędzia trx z […]