Resetowanie hasła roota

Kemyk, zadowolony użytkownik Suse zapytał mnie, jak odzyskać hasło roota – bo zapomniał 😉 Rozwiązań problemu jest kilka, ale opiszę sprawdzony sposób. BTW: wszystkie sprawdzane przeze mnie sposoby wymagają fizycznego dostępu do komputera. Cały problem sprowadza się do edycji pliku /etc/passwd lub /etc/shadow. Większość nowoczesnych dystrybucji używa przesłaniania haseł (ang. shadow password). Technika ta polega […]